ហាង និងយីហោណែនាំ

បទពិសោធទិញលើ VTENH

ដឹកជញ្ជូនទាន់ចិត្តឥតគិតថ្លៃ

រាល់ការទិញទំនិញចាប់ពី១០ដុល្លារ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ និងរហ័សទាន់ចិត្ត។

ទិញដោយទំនុកចិត្ត

អស់បារម្ភ! ពួកយើងផ្តល់ការធានាសងប្រាក់ពេញលេញរាល់ករណីបាត់ ឬខូតខាតទំនិញពេលមកដល់។

ទូទាត់ដោយសុវត្ថិភាព

បង់ប្រាក់អនឡាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយវីសាកាត ម៉ាស្ទ័រកាត ABA PAY និងវិធីទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងៗ។

សេវាបម្រើអតិថិជន

ពួកយើងរង់ចាំស្វាគមន៍ចាំជួយ និងឆ្លើយតបរាល់សំនួរអតិថិជន ៧ថ្ងៃ/១សប្តាហ៍ ពីម៉ោង៨ៈ០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨ៈ០០យប់។