ហាង និងយីហោណែនាំ

បទពិសោធទិញលើ VTENH

ដឹកជញ្ជូនទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង

ដឹកជញ្ជូនទូទាំង២៥ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយតម្លៃចាប់ពី ៣៣០០៛ ក្នុងភ្នំពេញ និង ៥០០០៛ តាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ។

ទិញដោយទំនុកចិត្ត

អស់បារម្ភ! ពួកយើងផ្តល់ការធានាសងប្រាក់ពេញលេញរាល់ករណីបាត់ ឬខូតខាតទំនិញពេលមកដល់។

ទូទាត់ដោយសុវត្ថិភាព

បង់ប្រាក់អនឡាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយវីសាកាត ម៉ាស្ទ័រកាត ABA PAY និងវិធីទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងៗ។

សេវាបម្រើអតិថិជន

ពួកយើងរង់ចាំស្វាគមន៍ចាំជួយ និងឆ្លើយតបរាល់សំនួរអតិថិជន ៧ថ្ងៃ/១សប្តាហ៍ ពីម៉ោង៨ៈ០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨ៈ០០យប់។